Judo Dolní Kounice
Úvod - Judo Dolní KouniceKontakt na oddíl Judo Dolní KouniceTréninky Judo Dolní KouniceSponzoři Juda Dolní KouniceKniha návštěv Juda Dolní KouniceFacebook Judo Dolní Kounice
Judo Dolní Kounice Judo Dolní Kounice
Judo Dolní Kounice
 

Co je judo:

Judo může být chápané jako zajímavý sport, umění, rekreační či společenská aktivita, kondiční program, způsob sebeobrany anebo výkonnostní sport co poskytuje jeho příznivcům široké možnosti seberealizace v každém věku. Nezanedbatelnou výhodou hovořící v prospěch juda je i nízká finanční náročnost tohoto sportu, možnost tréninků po celý rok.

I přesto, že je původ juda v dalekém Japonsku a není tolik divácky atraktivní,  získal tento sport díky přitažlivosti svých tréninkových metod velké rozšíření a má několik miliónů registrovaných členů ve všech krajích světa. O jeho popularitě a významu svědčí i to, že jako jediný z východních bojových umění je i na programu olympijských her.

Judo jako sport vzniklo v Japonsku vyčleněním určitých technik z více bojových umění, převážně Jiu Jitsu. Osobností, která sehrála při vzniku Judo největší úlohu, byl profesor Jigoro Kano. Podařilo se mu povýšit fyzický aspekt tréninku na úroveň intelektuální a morální výchovy, čím v podstatě vytvořil vlastní školu bojového umění. Nazval ji Kodokan a začal v ní vyučovat vlastní systém JiuJitsu, který nazval Judo.

Některé prameny považují za vznik judo rok 1882, jde však jen o orientační datum, protože stále docházelo k procesu objevování, osvojování, vznikání, rozvoje, zanikání a opětovného vznikání jednotlivých technik. K ustálení jednotlivých součástí judo do podoby , v jaké ji poznáme dnes dochází až v třicátých letech 20. století.

Judo je bojové umění, způsob sebeobrany, ale i olympijský sport, který všestranně rozvíjí tělesnou zdatnost jako i psychickou odolnost judisty. Filozofie juda klade velký důraz na techniku a psychické schopnosti, prostřednictvím  kterých dokáže judista v případě potřeby eliminovat i podstatně silnějšího protivníka. Nezanedbatelnou součástí cvičení judo je i jeho etika, která přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti a zejména v případě mládeže má silný výchovný charakter.

Judo je sice individuální sport, ale tréninky jsou možné jen v kolektivu, takže judista pravidelně rozvíjí  svoje sociální zručnosti. Pro hyperaktivní děti je judo vynikajícím způsobem odreagování a „vybití“ nadbytečné energie či agresivity, která se může uvolnit při úpolových hrách či samotném zápase.

www.judo.sk